Skip to content

A formación, onde se precise

Proxectos formativos adaptados e impartidos en centros propios ou aulas itinerantes

Sociser entende a formación como unha ferramenta de carácter transversal que permite dar resposta ás necesidades específicas dos distintos colectivos sociais, facilitando a súa inserción ou mellora laboral e, con isto, a súa integración social.

Para iso a compañía desenvolve, a través de Coesco, proxectos formativos adaptados tanto ás necesidades de cada colectivo e de cada administración ou entidade prestadora, como ás novas esixencias dos mercados. Ademais, implementa itinerarios formativos encamiñados á obtención dos distintos certificados de profesionalidade e desenvolve programas específicos de formación no ámbito dos servizos á comunidade

E o fai como centro acreditado por distintos organismos públicos, cun sistema de calidade implantado e auditado e coa capacidade de impartir formación adaptada alí onde se precise: en centros propios ou a través de aulas itinerantes.

 

Proxectos e itinerarios formativos

 • Xestión integral da formación para o emprego
 • Formación continua bonificada
 • Obtención de certificados de profesionalidade
 • Cualificación de novos perfís profesionais
 • Carnés profesionais dos sectores da construción, o metal, vidro e rotulación, e madeira
 • Certificado de aptitude profesional para o transporte (CAP)
 • Prevención de riscos laborais
 • Formación en nutrición
 • Formación en elaboración na industria alimentaria
 • Formación en manipulación de Alimentos e Seguridade Alimentaria (APPCC)…

Formación específica no ámbito dos servizos á comunidade

 • Formación especializada a profesionais e institucións
 • Formación de formadores e orientadores
 • Formación de monitores e coidadores
 • Formación ao voluntariado
 • Escola de tempo libre: monitores, animadores,…

PRECISAS MÁIS INFORMARCIÓN?