Skip to content

Dinámicas de envellecemento activo

Favorecemos a participación activa dos nosos maiores con distintos programas de actuación

En Sociser traballamos dende o convencemento e o coñecemento de que o proceso de envellecemento debe ser entendido como un ciclo máis de crecemento persoal, concepción que permite aos nosos maiores desenvolver todo o seu potencial de benestar físico, emocional e social, ralentizando os procesos de dependencia e preservando ou mesmo mellorando a súa calidade de vida.

No marco desta clara aposta polo envellecemento activo, desenvolvemos un amplo abano de programas específicos que pivotan sobre un triplo eixo de actuación: o ocio e o tempo libre, a prevención e a recuperación funcional.

Trátase de incrementar a independencia das persoas maiores, si, pero tamén de acadar a súa óptima integración social. Porque, seguramente, o reto pasa agora por abrir a vellez á sociedade, por favorecer a participación activa dos nosos maiores e por poñer en valor a súa achega en todos os ámbitos sociais.

Ocio e tempo libre

Programas de animación terapéutica

 • Actividades socioculturais
 • Manualidades e artesanía
 • Técnicas de recursos motrices e expresión corporal
 • Dinámicas de grupo
 • Musicoterapia, risoterapia
 • Relaxación…

Programas de formación adaptados

 • Preparación para a xubilación
 • Acceso aos novos medio dixitais
 • Voluntariado activo…

Prevención e recuperación funcional

Programas de recuperación funcional

 • Xerontoximnasia
 • Talleres de memoria
 • Intervención no deterioro cognitivo
 • Deporte adaptado…

 Programas específicos de prevención e sensibilización

 • Promoción da saúde
 • Orientación cara ao autocoidado
 • Prevención da dependencia
 • Dietética e nutrición saudables
 • Prevención de riscos no fogar
 • Demencias e Alzheimer…

PRECISAS MÁIS INFORMARCIÓN?