Skip to content

Infancia, menores e familia

Programas específicos dirixidos ao menor e que favorecen a conciliación familiar e laboral 

Sempre dende o enfoque integral co que desenvolvemos a nosa actividade, en Sociser tamén ofrecemos atención profesionalizada ás familias, fundamentalmente no ámbito local, por ser este o seu contorno máis inmediato.

Neste marco, cobra especial relevancia o Proxecto Aldebarán, a través do que desenvolvemos diferentes plans de actuación enfocados aos menores e ás familias, con programas específicos fóra do fogar ou coa atención domiciliaria dos máis pequenos. Procuramos así a conciliación de traballo, familia e formación no marco dun plan socioeducativo máis amplo, ao tempo que damos resposta ás novas necesidades de ocio e tempo libre.

Programas de conciliación e servizos complementarios

 

Programación de actividades para a época de vacacións escolares

 • Campamentos de verán e urbanos
 • Obradoiros e talleres temáticos

Servizo asistencial e educativo co que se atenden as necesidades específicas tanto de familias como de centros escolares

 • Actividades extraescolares e ludotecas
 • Apoio educativo
 • Talleres de reforzo e obradoiros de idiomas
 • Aulas abertas de novas tecnoloxías
 • Almorzos, xantares e merendas saudables
 • Atención domiciliaria dos nenos…

Programas de actividades de información e asesoramento xuvenil

Plans específicos adaptados segundo a idade dos destinatarios

 • Educación para a saúde
 • Comunicación e conflitividade 
 • Promoción da igualdade
 • Integración de colectivos específicos
 • Orientación e asesoramento de formación
 • Saídas profesionais e inserción laboral…

Programas para colectivos específicos

Plans adaptados ás necesidades de distintos colectivos sociais

 • Escola de nais e pais
 • Integración social de colectivos en risco de exclusión
 • Alfabetización en linguas propias
 • Orientación e asesoramento laboral…

Programas de formación adaptados

 • Preparación para a xubilación
 • Acceso aos novos medio dixitais
 • Voluntariado activo…

Programas de ocio interxeracional

Programación de actividades de cooperación, interacción e intercambio entre persoas de distintas xeracións (nenos / avós / adolescentes…)

PRECISAS MÁIS INFORMARCIÓN?